Testovanie zamestnancov

Dňa 1.4.2021 sa na prevádzkach Správy zariadení sociálnych služieb opätovne uskutočnilo testovanie zamestnancov na prítomnosť ochorenia Covid-19. Testovalo sa antigénovými testami a všetci otestovaní zamestnanci mali negatívny výsledok testu.