Súťaž o najkrajší balkón, kvetináč a predzáhradku

Zariadenie pre Seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, sa môže pochváliť veľkou záhradou, ktorá je plná stromov, kvitnúcich kríkov a kvetov, či už v kovových kvetináčoch, na balkónoch, alebo v predzáhradkách našich prijímateľov sociálnych služieb.

Tí sa v rámci garden terapie o vegetáciu v záhrade príkladne starajú. Preto sme v termíne od 24. augusta do 31. augusta 2020 vyhlásili súťaž o najkrajší balkón, kvetináč a predzáhradku.

Do súťaže sa prihlásilo celkove dvadsaťštyri PSS, ktorí súťažili v troch kategóriách :

1. kategória najkrajší balkón 6 súťažiacich

2. kategória najkrajší kvetináč 9 súťažiacich

3. kategória najkrajšia predzáhradka 9 súťažiacich

                 

Samotný priebeh súťaže hodnotila porota, zložená zo štyroch zástupcov zamestnancov ZpS Zobor a troch zástupcov PSS ZpS Zobor. Každý člen poroty disponoval jedným hlasom. Súťažiaci s najväčším počtom zvíťazil v príslušnej kategórii. Hodnotenie súťaže prebiehalo podľa určených kategórií, za účasti súťažiacich a poroty, na balkónoch, alebo v areáli zariadenia.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v poobedňajších hodinách v priestoroch átria, kde boli prítomní všetci súťažiaci a členovia poroty.

         

V 1. kategórii zvíťazila p. Alžbeta Andrášiková, so štyrmi hlasmi zo siedmych. V 2. kategórii okrem mobilných PSS súťažili aj dvojice na vozíčkoch. V tejto kategórii zvíťazila dvojica p. Margita Hoštáková a p. Mária Škorcová, piatimi hlasmi. V 3. kategórii zvíťazila trojica p. Ľudmila Hudecová, p. Eleonóra Macková a p. Rozália Ondrejmišková, šiestimi hlasmi.

Na záver sa ujala slova vedúca úseku sociálnych služieb, PhDr. Libuša Mušáková, ktorá poďakovala súťažiacim za snahu a obetavosť pri skrášľovaní svojich balkónov, kvetináčov, či predzáhradiek.

Potom víťazom v príslušnej kategórii odovzdala diplom a kyticu ozdobenú cukrovinkami, spolu s referentkou opatrovateľskej starostlivosti, Bc. Ivetou Vörösovou.

Ako cena útechy pre všetkých, bol balíček sladkostí.

Veď nie je dôležité vždy zvíťaziť, ale zúčastniť sa.