Augustová tvorivá dielňa

Napriek tomu, že prebieha dovolenkové obdobie ako u klientov, tak aj u zamestnancov Zariadenia pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, kreatívna činnosť a pracovná terapia v tvorivej dielni pokračovala aj počas mesiaca augusta. Klienti pod odborným vedením sociálnej pracovníčky, vystrihovali zvieratká z farebného papiera, vypracovávali pamäťové testy zo slovenského jazyka, prípadne maľovali obrázky s letnou tematikou. Pri kávičke dobre padlo prečítať si časopis.

Aktivity v tvorivej dielni sú veľmi vítané, pretože naši starkí tam môžu zmysluplne využívať svoje voľný čas.