Prezentácia tvorby básnika Andreja Sládkoviča

Dňa 9.9.2020 sa v Zariadení pre Seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami biblioterapie. Mapovala život a tvorbu slovenského básnika Andreja Sládkoviča. Prezentáciu zabezpečila sociálna pracovníčka zariadenia spolu s klientkou p. Ďurečkovou. Básnik Andrej Sládkovič patril medzi stúpencov Ľudovíta Štúra. Počas svojho života sa aktívne podieľal na obrode slovenského ľudu a literatúry. Jeho dielo nie je rozsiahle množstvom ale obsahom a výpovednou hodnotou, ktorú nám zanechal. V rámci aktivity s prvkami biblioterapie, sme sa zamerali na rozbor jeho najznámejších diel Marína a Detvan, z ktorých nám klientka p. Ďurečková predniesla úryvky.

     

Svojím pútavým prednesom zaujala zúčastnených klientov a niektoré verše recitovali spolu s ňou. Nakoľko sa aktivity uskutočňujú každú stredu v knižnici, naštevuje ich čoraz viac klientov. Pre veľký záujem a pozitívny ohlas zo strany našich seniorov, budú o chvíľu priestory knižnice malé.