Videoprojekcia o krásach Slovenska

Podľa stanoveného harmonogramu sa dňa 29.7.2020 v Zariadení pre seniorov, na Janského 7 v Nitre uskutočnila v rámci biblioterapie – Videoprojekcia o krásach Slovenska, spojená s prezentáciou. Uvedená aktivita sa uskutočnila v priestoroch knižnice, za účasti dvadsiatich klientov zariadenia. Na úvod privítala prítomných, sociálna pracovníčka zariadenia – Mgr. Alena Banásová. Počas videoprojekcie, ktorá bola doplnená odborným výkladom, si klienti mohli pozrieť krásu slovenskej prírody, ktorá je veľmi rozmanitá. Napriek tomu že územie našej krajiny je rozlohou veľmi malé, bohatstvom svojich krás ho môžeme smelo zaradiť medzi vyspelé štáty sveta. Klienti pozorne sledovali videoukážky, kde sa striedal jeden obraz slovenskej prírody za druhým. Viacerí z nich, v časoch svojej mladosti prešli mnohé končiare, navštívili známe hrady a zámky, alebo sa vykúpali v studenej vode tatranských plies. Počas bohatej diskusie si vymieňali svoje skúsenosti a zážitky.

Pre pozitívny ohlas, budeme v aktivizácii klientov pokračovať aj naďalej, podľa stanoveného plánu.