Garden-terapia v kvetinovej záhrade

V rámci aktivizácie a socializácie, je pre klientov nášho zariadenia najlepšou terapiou prechádzka po rozkvitnutej záhrade. Seniori tu trávia voľný čas počas celého roka, či už v dopoludňajších hodinách, alebo poobede. No najkrajšia býva záhrada počas letných mesiacov, keď je plná kvetov a zakvitnutých kríkov. Niektorí ju využívajú na prechádzku, alebo posedenie v chládku stromov, kde môžu spokojne driemkať, či debatovať.

Iní sa starajú o svoje kvetinové záhony, ktoré majú pod oknami, prípadne vykonávajú ďalšie záhradné práce, ako je polievanie, hrabanie, presádzanie, či samotné upravovanie v rámci garden-terapie.

Nedávno nám pribudli do areálu štyri nové, kovové kvetináče, ktoré si hneď našli svojich majiteľov. O ich výzdobu sa starajú dvojice mobilných klientov, ale aj klientov na vozíčku. Všetci chcú mať najkrajší kvetináč a tak medzi sebou súťažia. Je to pre nich relax, ale ja pracovná terapia. Veríme, že im tento elán vydrží čo najdlhšie.