Prezentácia života a tvorby folkloristu a etnografa Karola Plicku

Dňa 22.7.2020 sa v Zariadení pre Seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, v rámci pravidelných aktivít uskutočnila prezentácia života a tvorby významného československého folkloristu a etnografa Karola Plicku. Počas svojho aktívneho života na Slovensku, zozbieral množstvo ľudových piesní a krojov. Okrem toho bol aj vášnivý fotograf a kameraman. Vo svojej tvorbe sa zameriaval na jednoduchého slovenského človeka, ktorého zobrazoval v slávnostnom odeve na lúke, pri práci na poli, alebo v čase oddychu pred kostolom. Každá tvár zachytená na jeho fotografii je svojská a zobrazuje samostatný osud.

Aktivitu s prvkami reminiscencie zahájila a prítomných klientov privítala Mgr. Alena Banásová, sociálna pracovníčka zariadenia. Prezentácia bola doplnená hovoreným slovom, ako aj videoprojekciou bohatej tvorby menovaného umelca. Klienti, ktorí sa zúčastnili akcie vo veľkom počte, sa veľmi aktívne zapájali do diskusie. Dielo Karola Plicku im bolo dôverne známe, pretože zobrazuje krásu slovenskej prírody a ľudové tradície. Mnohí z nich sa vracali do spomienok, keď boli deťmi a šantili na zelených lúkach.

V aktivizácii klientov budeme pokračovať podľa harmonogramu a aktuálnej témy.