Spievanie ľudových piesní

Pravidelne pripravujeme pre klientov ZpS Zobor na Janského 7 v Nitre, rôzne aktivity – zamerané na ich aktivizáciu a socializáciu. Aj vo štvrtok, 09.07.2020 sme v priestoroch tvorivej dielne zorganizovali milé posedenie, pri ktorom si naši seniori vypočuli zmes ľudových piesní a mnohí z nich si aj zaspievali známe melódie. Stretnutie zabezpečila sociálna pracovníčka zariadenia Mgr. Alena Banásová, ktorá okrem iného pripravila pre klientov aj malé občerstvenie, spojené s podávaním kávy, čomu sa klienti veľmi potešili.

Veríme, že v podobných aktivitách budeme pokračovať aj naďalej.