Prezentácia života a tvorby Františka Zvaríka

Dňa 02.07.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, Janského 7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami muzikoterapie. Bola venovaná životu a umeleckej tvorbe známeho slovenského herca, ale hlavne speváka operiet a ľudových piesní Františka Zvaríka. Do povedomia poslucháčov sa dostal pre svoj hlboký hlas a všestranný umelecký talent. Krásne spieval, stvárnil stovky postáv v televízii a vo filme, ale aj originálne maľoval. Známe sú aj jeho karikatúry hereckých kolegov.

Prezentácia tvorby tohto umelca sa uskutočnila v priestoroch knižnice pod odborným vedením sociálnej pracovníčky zariadenia Mgr. Aleny Banásovej a zúčastnili sa jej viacerí klienti. S veľkým záujmom počúvali známe melódie, veď to boli piesne ich mladosti. Mnohí si aj zanôtili.

Pre pozitívny ohlas zo strany seniorov, budeme pripravovať ďalšie aktivity, podľa aktuálnej témy.