Prezentácie života a tvorby Františka Krištofa Veselého

Dňa 17.06.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Jánskeho 7 v Nitre, uskutočnila prezentácia tvorby Františka Krištofa Veselého. Aktivity sa uskutočňujú pravidelne v priestoroch knižnice a ich cieľom je aktivizácia a socializácia klientov. Aj tá dnešná, s prvkami muzikoterapie bola orientovaná na umelecký život a tvorbu významného speváka operiet a známych melódií, ktorý sa preslávil hlavne začiatkom dvadsiateho storočia. Jeho piesne postupne prebrali mnohí speváci a sú známe dodnes.

Prezentáciu hudobnej tvorby spolu s video ukážkami zabezpečila sociálna pracovníčka zariadenia, Mgr. Alena Banásová. Zúčastnení klienti pozorne počúvali a nejednu skladbu si aj zanôtili, veď to boli piesne ich mladosti.
Pre pozitívny ohlas zo strany seniorov, budeme v aktivizačnej činnosti pokračovať, podľa aktuálnej témy.