Premietanie filmu Babička

Dňa 10.06.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Jánskeho ul. 7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami reminiscencie – premietanie filmu od spisovateľky Boženy Nemcovej, s názvom „Babička“. Aktivita sa uskutočnila v priestoroch knižnice a zúčastnili sa jej niektorí klienti zariadenia.
Akcia sa konala pod odborným vedením sociálnej pracovníčky zariadenia Mgr. Aleny Banásovej, ktorá uvedenú aktivitu zahájila a odprezentovala. Dej filmu bol veľmi emocionálne ladený a nadčasový. Každý z účastníkov si tam našiel kúsok z vlastného života a tak ani jedno oko nezostalo suché.

Premietanie filmu malo u klientov veľký úspech a preto budeme podobné aktivity organizovať aj v budúcnosti.