Premietanie filmu Soľ nad zlato

Dňa 23.06.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, Janského 7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami reminiscenčnej terapie – premietanie rozprávky „Soľ nad zlato“. Akcia sa konala v priestoroch knižnice za účasti viacerých klientov a sociálnej pracovníčky zariadenia Mgr. Aleny Banásovej, ktorá na úvod oboznámila prítomných s témou tejto rozprávky, pravidelne sa objavujúcej na televíznych obrazovkách v predvianočnom čase. Seniorom sa dej rozprávky veľmi páčil, hlavne pre dobré herecké obsadenie a myšlienku, že dobro vždy zvíťazí nad zlom.

Uvedená aktivita klientov zaujala a preto sa budeme snažiť v tomto duchu pokračovať aj v budúcnosti, vždy s inou aktuálnou témou – podľa daných požiadaviek.