Kolky s ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra

Dňa 3.6.2019 sme sa zúčastnili podujatia, ktoré pre klientov denného stacionára každoročne organizuje ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra. Podujatie sa nieslo v duchu priateľského stretnutia, na ktorom sa hrali kolky. Každý klient, ktorý sa podujatia zúčastnil, mal možnosť vyskúšať si obe kolkové dráhy, ktoré sa nachádzajú v areáli tenisových kurtov v Nitre. Klienti súťažili medzi sebou a v závere podujatia boli vyhlásení tí, ktorým sa podarilo nahrať najvyšší počet bodov. Pre všetkých zúčastnených boli pripravené balíčky s prekvapením. Klientov kolky veľmi bavili, členovia klubu Scorpions im v prípade potreby ochotne pomohli. Za takto pekne strávený deň im patrí veľká vďaka.