Voľby členov do Výboru klientov

V utorok 11.6.2019 sa v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby na Janského ul. 7 v Nitre konali voľby do Výboru klientov.

Prijímatelia pobytových sociálnych služieb si demokratickým spôsobom zvolili zo svojich radov deviatich zástupcov, ktorí budú predkladať zosumarizované názory, podnety a návrhy všetkých klientov vedeniu SZSS.

Pre vedenie SZSS sú tieto informácie dôležitým nástrojom spätnej väzby.

Novozvolený Výbor klientov na obdobie 3 rokov:

predseda:

PaedDr. Milota Ďurečková

členovia:

MUDr. Stanislava Stúpalová
Zuzana Eršeková
Terézia Pénzešová
Eva Drobná
Valtrúda Gavalierová
Rozália Ondrejmišková
Klára Pintérová
Antónie Sovišová

Prajeme novozvoleným zástupcom klientov veľa elánu a kreatívnych návrhov.