Turistický krúžok – výlet do mestského parku

Dňa 7.6.2019 sa v rámci turistického krúžku uskutočnil výlet klientov Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského ulici v Nitre  do mestského parku na Sihoti.

Akcie sa zúčastnili štyria mobilní klienti a piati klienti na vozíku, s doprovodom sociálnych pracovníkov a fyzioterapeutov. Prešli sa po parku, pozreli si zvieratká a horúci deň si spríjemnili posedením v útulnej kaviarni pri dobrom zákusku a kávičke.

Výlet sa u klientov stretol s veľkým záujmom a nadšením.