Návšteva Botanickej záhrady SPU Nitra

Dňa 31.5.2019 sme navštívili Botanickú záhrady SPU Nitra. Botanická záhrada nás hneď pri príchode očarila svojou zeleňou. V zbierkach botanickej záhrady okrem tropických a subtropických druhov sú zastúpené rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín. Najviac nás zaujala pivonková lúka, hmyzí domček, rozárium (záhony ruží) a krásne jazierko so zeleňou a s oddychovou zónou. Cítili sme sa tam veľmi príjemne, mali sme možnosť vidieť krásny kus prírody na malom kúsku zeme.