Letná športová olympiáda klientov ZpS a ZOS Zobor

V stredu, 19.06.2019 sa priestoroch areálu záhrady Zariadenia pre seniorov, na Janského ulici v Nitre, uskutočnila letná športová olympiáda klientov, ktorú zahájila riaditeľka SZSS Nitra Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. a vedúca úseku sociálnych služieb Zobor PhDr. Mária Valábiková.

Olympiáda pozostávala z troch športových disciplín: prekážkového behu medzi kuželkami, zhadzovania kuželiek loptičkou, hodu loptičkou do vedra, vedomostného kvízu a kvízu zisťovania vôní štyroch byliniek.

Letnej športovej olympiády sa aktívne zúčastnilo 20 klientov zariadenia, ktorým pri športovom zápolení hlasne skandovali ostatní zúčastnení diváci.

Na organizovaní a priebehu športovej akcie sa podieľali sociálne pracovníčky zariadenia spolu s fyzioterapeutmi. Veľmi aktívne sa do športových a vedomostných disciplín zapojili aj pani riaditeľka spolu s pani vedúcou.

Športové výkony súťažiacich boli odmenené vecnými cenami v kategórii: mobilní klienti, klienti s chodítkami a imobilní klienti na vozíčkoch. Počas celého podujatia vládla príjemná atmosféra, športové nadšenie a potlesk, ktorým boli odmenené výkony všetkých súťažiacich.