Otvorenie Snoezelen miestnosti v Zariadení sociálnych služieb Zobor

Ako už isto viete, jedným z cieľov Zariadenia sociálnych služieb Zobor je to, aby sme našim seniorom vytvorili čo najpríjemnejšie prostredie, v ktorom sa budú cítiť ako doma. Či už ide o nasadenie a starostlivosť nášho personálu, pravidelné aktivity alebo možnosti, ktoré naše zariadenie ponúka. Toto všetko je súčasťou jedného celku, vďaka ktorému naši prijímatelia sociálnych služieb môžu svoj čas tráviť plnohodnotne a s potešením.

Ako ďalšiu z možností chce Zariadenie sociálnych služieb ponúknuť seniorom príjemné a ničím nerušené miesto na relax. Vďaka dlho pripravovanému projektu sa to stalo skutočnosťou a od októbra uvádza naše zariadenie do prevádzky Snoezelen miestnosť, kde budú môcť prijímatelia sociálnych služieb tráviť svoj čas. Vďaka darom od spoločnosti HARTMANN- RICO spol. s.r.o. a Jitke Šaturovej sme mohli slávnostne prestrihnúť červenú stuhu a okúsiť príjemnú atmosféru tohto prostredia. Dňa 2.10.2023 prebehlo oficiálne otvorenie „Snoezelen“ za prítomnosti pani riaditeľky PhDr. Libuše Mušákovej, vedúcej sociálneho úseku Mgr. Marty Novákovej a predsedníčky výboru prijímateľov sociálnych služieb Júlie Porubskej, spolu s jej členmi. Realizáciu projektu mala na starosti Mgr. Nováková v spolupráci s Mgr. Andreou Slamkovou, ktoré sa taktiež spoločne s Katarínou Balázsovou zúčastnili slávnostného otvorenia.

Snoezelen, čiže multisenzorická miestnosť, vznikla v minulosti ako voľnočasová aktivita pre osoby s ťažkým postihnutím. V súčasnosti sa využíva aj ako forma terapie pri rôznych cieľových skupinách ako sú napríklad ľudia s autizmom, traumatických poruchách mozgu, demencii a iné. Realizuje sa v špeciálne upravenom prostredí, ktoré je obzvlášť príjemné a slúži na relaxáciu, upokojenie, navodzuje pocit bezpečia, pohody a v konečnom dôsledku zanecháva u ľudí pozitívny zážitok. Cieľom Snoezelen nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania, podporovanie osobnosti prijímateľa, redukcia stresu a pod. Multisenzorické prostredie ponúka širokú škálu podnetov vďaka svetlám, hudbe, vôňam a iným prvkom, ktoré vplývajú na všetky naše zmyslové orgány.

Keďže je táto multisenzorická miestnosť pre našich prijímateľov úplne novou skúsenosťou a zážitkom, záujem o pobyt v nej je veľký. Seniori sú na záver skutočne uvoľnení, zrelaxovaní a predovšetkým unesení z čarovného prostredia Snoezelen.