Zoborské jazierko

Isto si pri pomyslení na mesiac október, všetci predstavia chladné, veterné a upršané počasie, pestré stromy a padajúce lístie. Tento rok sa však s nami slnko a teplo lúči len ťažko a jeseň má malé meškanie. Prečo teda nevyužiť posledné slnečné a hrejivé dni? Ľahká prechádzka, čerstvý vzduch a posledné dávky vitamínu D na slniečku každému isto prospejú. Aj preto sme sa v rámci pravidelných aktivít vybrali na prechádzku k neďalekému Zoborskému jazierku. Realizátorkou aktivity bola Mgr. Martina Drzsíková, PhD. v spolupráci s Katarínou Balázsovou a sprievodom Mgr. Ondrejom Hečkom a Bc. Matejom Kašubom.

Aktivity sa zúčastnili ako mobilní, tak aj imobilní prijímatelia sociálnych služieb. U niektorých z nás to chcelo istú dávku sebazaprenia, no napokon sme prechádzku všetci úspešne zvládli. Spoločnosť nám robili detičky z neďalekej materskej školy, ktoré sa taktiež vybrali na prechádzku k jazierku. Pre našich seniorov to bolo príjemné oživenie atmosféry našej prechádzky. Prijímatelia si vychutnali pokojné prostredie pri jazierku a užili si možno posledné hrejivé lúče v tomto roku.