Zverejňovnie zmlúv – ARCHÍV

Zmluvy povinne zverejňované podľa zákona č. 211/2000 Z.z. sú centrálne zverejňované na webovej stránke Mesta Nitra.

Zmluvy mestskej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.nitra.sk/register/zoznam/zmluvy
po kliknuti na odkaz si vyberte z roletovej ponuky Správu zariadení sociálnych sluzieb

 

Zmluvy rok 2013

Zmluva PAČ s.r.o. zverejnené 14. január 2013

Zmluva Ing. Miroslav Pažma, COPY FAX PRINT zverejnené 1. marec 2013

Zmluva ŠEVT a.s. zverejnené 21. marec 2013

 

 

Zmluvy rok 2012

Zmluva DeLUX-SM s.r.o.

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 30.12.2011

Zamestnávateľská zmluva AXA d.d.s., a.s.

BLOCK SK, s.r.o. Zmluva o dielo č. 30012-001-ZpSZ-BKSK/01

Zmluva MONKAS – NITRA dodávka a montáž sietí proti hmyzu

Zmluva MONKAS – NITRA dodávka a montáž odvetrania kopuly

Kúpna zmluva PEMAT, s.r.o. – nákup podlahového umývacieho stroja

Zmluva o dielo firma VŔŔŔ – zhotovenie a montáž deliacich priečok na balkóny

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.2.2012 Ján Brocka – BROCKA

Zmluva o nájme nebytových priestorov s Gabrielou Lorinczovou

Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve č. 13/2012 HYZA a.s.

Zmluva o dodávke plynu MET Slovakia, a.s.

Darovacia zmluva HARTMANN-RICO spol. s.r.o

Zmluva na dodávku el. energie V-Elektra Slovakia, s.r.o

Dodatok č. 1/2012 k Rámcovej dohode zo dňa 28.2.2012 Grandfood s.r.o.

Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 30.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov s Ing. Michalom Hrončekom