Prednáška o základných ľudských právach v dennom stacionári

Téma ľudských práv sa nás dotýka takmer vo všetkých oblastiach života. Či už doma, v škole, v dennom stacionári, v práci – ľudské práva máme všetci a všade rovnaké, ľudské práva sa dotýkajú rovnako ako prijímateľov sociálnej služby, tak i zamestnancov. Vieme ale definovať, ktoré to tie základné ľudské práva sú? Aký je rozdiel medzi právami a povinnosťami? Vieme uviesť konkrétne príklady? Vieme, ktoré sú základné ľudsko-právne dokumenty, ktoré nám tieto práva garantujú? Tieto všetky oblasti boli témou prednášky o základných ľudských právach, ktorú sme si v dennom stacionári zorganizovali. Na prvý pohľad téma, ktorá sa mohla niektorým zdať ako nezaujímavá, následne prirodzene prešla do diskusie a pri uvádzaní konkrétnych príkladov sme sa spoločne všetci aj dobre pobavili. Na záver sme skonštatovali, že takáto aktivita sa nám páčila – niečo nové sme sa naučili, niečo sme si zopakovali, keďže – ako u nás v dennom stacionári často hovoríme – opakovanie je matka múdrosti – a taktiež sme sa aj spoločne zasmiali. Dodržiavanie základných ľudských práv je dôležitou témou, o ktorej je potrebné hovoriť.

Taktiež je dôležité, aby si bol každý človek svojich práv vedomý a zároveň aby sme vedeli rozlíšiť, aké sú naše práva a povinnosti vo vzťahu k ostatným kamarátom v dennom stacionári, ale i vo vzťahu prijímateľ sociálnej služby vs. zamestnanec. Ľudské práva prináležia všetkým ľudským bytostiam a taktiež nám zaručujú rovnosť, bezpečnosť, dôstojnosť a slobodu. Ľudské práva nám umožňujú žiť slobodne – a sloboda je to najdôležitejšie a najkrajšie, čo v živote máme.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka