3. ročník súťaže o najkrajší kvetináč, balkón a predzáhradku

V Zariadení sociálnych služieb Zobor sa dňa 13.06.2022 uskutočnil 3. ročník súťaže o najkrajší kvetináč, balkón a predzáhradku. Do súťaže sa celkovo zapojilo 8 súťažiacich. Súťažilo sa v troch kategóriách v nasledovných počtoch:

1. kategória najkrajší kvetináč – 3 súťažiaci
2. kategória najkrajší balkón – 4 súťažiaci
3. kategória najkrajšia predzáhradka – 3 súťažiaci

 

Dané kategórie boli hodnotené porotou, ktorá bola zložená z 2 prijímateľov sociálnej služby a zo zástupu zamestnancov v počte 3 osoby. Každý člen poroty udeľoval jeden hlas v každej kategórii. Hodnotenie sa uskutočňovalo za prítomnosti súťažiacich a poroty podľa stanovených pravidiel a kritérií. Po hodnotení sa spočítal počet hlasov a výsledky boli verejne vyhlásené v spoločenskej miestnosti zariadenia v prítomnosti zúčastnených prijímateľov sociálnej služby.

Vyhodnotenie súťaže bolo nasledovné:
1. kategória najkrajší kvetináč – vyhral p. Garaj
2. kategória najkrajší balkón – vyhrala p. Tonková
3. kategória najkrajšia predzáhradka – vyhrala p. Andrášiková

Víťazi boli odmenení diplomom a darčekovým balíkom, ostatní zúčastnení cenou útechy.
Víťazom GRATULUJEME a všetkým zúčastnením prajeme veľa zdravia a síl pri starostlivosti o kvetinové výsadby v okolí nášho zariadenia, radosť z dobre vykonanej práce a z krásne kvitnúcich kvetín.