VEĽKÁ NOC

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkonočné obdobie trvá 50 dní. Keďže sa nevie presný dátum Ježišovej smrti, ani dátum Veľkej noci nie je presný. Ide o pohyblivý sviatok, ktorý prebieha medzi 22. marcom – 25. aprílom. Jeho dátum určí prvý spln po jarnej rovnodennosti, teda po 21. marci. Prvá nedeľa po splne je Veľkonočná nedeľa a následne sú jasné aj dátumy Zeleného štvrtka, Veľkého piatku, Bielej soboty a Veľkonočného pondelka.

Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení.
Veľkonočné – posvätné trojdnie alebo triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, majú bohatý liturgický obsah a symboliku. Je to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína udalosti nášho vykúpenia v ich historickom poradí: Ježišovú smrť na Veľký piatok, Ježiša uloženého v hrobe na Bielu sobotu a Ježišovo zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú nedeľu.

Zvyky na Veľkonočný pondelok – oblievanie vodou, šibanie korbáčmi, darovávanie veľkonočných vajíčok nemajú kresťanský pôvod.
Kuriatka, kačiatka, jahniatka a vôbec všetky mláďatká sú typické pre jarné sviatky, keďže sú samé o sebe predstaviteľmi života a plodnosti. Jeden z najznámejších symbolov Veľkej noci je zajac často zobrazovaný spolu s ďalším symbolom ozdobenými vajíčkami. Toto na prvý pohľad zvláštne spojenie je staré tisíce rokov. V antickej mytológii sa objavuje príbeh vtáka, ktorý zomiera od chladu. Bohyňa jari sa nad ním zľutuje a premení ho na zajaca, aby si zachránil život. Aj keď je vták v tele králika, stále znáša vajcia, ktoré zdobí pestrými farbami a z vďačnosti ich darúva bohyni.
Na Veľkú noc nesmieme zabudnúť na tradičný korbáč. Ten sa pletie z ôsmich, dvanástich alebo dvadsiatich štyroch (najčastejšie vŕbových) prútov a zdobí sa farebnými stužkami. Podľa tradície muži pri šibaní prednesú koledy. „Vykorbáčovaná“ žena dáva mužovi maľované vajíčko ako symbol vďaky a odpustenia. Jarné „šľahanie“ jej má zabezpečiť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať zlých duchov.

Na Veľkú noc sa pripravovali aj PSS v Zariadení pre seniorov Zobor.

Dňa 13.4.2022 sa uskutočnila v priestoroch zariadenia ,,veľkonočná dielňa՚՚ vedená sociálnou pracovníčkou Mgr. Andreou Slamkovou. PSS si mali možnosť upliesť svoj korbáč s vŕbového prútia. O pletenie bol veľký záujem, zúčastnili sa i takí, ktorí to dokonale ovládali a naučili to aj ostatných. Pletenie prútia nebolo jednoduché, no napriek tomu výsledok stál za to. Ostatní PSS si vyrábali dekorácie (zajaca s vajíčkami) do svojich izieb alebo si omaľovaným vajíčkom skrášlili svoju menovku. Každý si našiel niečo, čo ho oslovilo. Prežili sme tak spoločne príjemné kreatívne dopoludnie v dobrej nálade.

Mgr. Andrea Slamková, sociálna pracovníčka