Poďakovanie pani prezidentke Zuzane Čaputovej

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila dňa 27.10.2021 Správu zariadení sociálnych služieb v Nitre. Pri tejto príležitosti darovala dennému stacionáru pre seniorov televízor Samsung. Správa zariadení sociálnych služieb vyjadruje srdečné poďakovanie za tento dar značky Samsung Smart v hodnote 399,00 €. Týmto darom v rámci poskytovania komunitnej služby v dennom stacionári prispela ku zlepšeniu prevádzkových podmienok. Tento dar nám umožní edukatívne a didaktické využívanie ako aj spestrenie hudobného využívania, čím urobí radosť našim prijímateľom sociálnej služby.