Opätovné testovanie v ZpS a ZOS Zobor

Dňa 4.1.2021 bolo na prevádzkach zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7 realizované testovanie prijímateľov pobytových sociálnych služieb a zamestnancov antigénovými testami. Všetci otestovaní prijímatelia sociálnych služieb aj zamestnanci mali negatívny výsledok testu a žiaden z prijímateľov pobytovej služby nemá ani nariadenú karanténu.