Prezentácia života a tvorby speváka Karla Gotta

Dňa 14.10.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, uskutočnila prezentácia s prvkami muzikoterapie, ktorú viedla sociálna pracovníčka Mgr. Anna Krenická. Prezentácia bola o Karolovi Gottovi. Slávnom českom spevákovi o jeho živote, súkromí , jeho tvorbe a krásnych piesňach. Klienti sa aktívne do prezentácie zapájali a veľa vedeli o Karolovi Gottovi.

Klienti zo záujmom počúvali a dopĺňali prednášku. Nakoľko dodržiavame opatrenia súvisiace s COVID 19 mohlo sa zúčastniť na prezentácii maximálne 6 klientov.
Ďakujeme pekne pani Mgr. Anne Krenickej za kultúrny zážitok.
Pre pozitívny ohlas zo strany klientov sa budeme snažiť opakovať podobné prezentácie.

Mgr. Ingrid Košíková