Prezentácia o histórii baníctva na Slovensku

Dňa 23.9.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, uskutočnila prezentácia baníctva na Slovenku s videoprojekciou.
Na Slovensku sa nachádzali dva významné banské regióny s historickou ťažbou a to stredoslovenský a východoslovenský. Ťažba kovov, najmä zlata, striebra a medi predstavoval jednu z opôr hospodárstva. Prvým hodnoverným dokladom o baníctve na Slovenku je až údaj z roku 1217. V prezentácii boli banské mestá –Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Dobšiná, Gelnica, Handlová, Hnilčík, Kremnica, Nižná Slaná, Rožňava, Smolník, Špania Dolina. Bola použitá videoprojekcia. Prezentáciu doplnili klienti svojimi poznatkami z banského života a svojimi skúsenosťami.
Pre pozitívny ohlas zo strany našich klientov budeme v daných aktivitách pokračovať podľa stanoveného harmonogramu.

Mgr. Ingrid Košíková