Prezentácia tvorby speváka ľudových piesní Jožka Černého

Dňa 16.9.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami muzikoterapie, zameraná na život a tvorbu speváka ľudových piesní – Jožka Černého. Legendárny umelec vystupoval s ľudovou skupinou Moravanka. Už vo svojich 4 rokoch spieval pri návšteve obce prezidentovi Eduardovi Benešovi.
Piesne, ktoré sa stali legendou – Za tú horú, za vysokú, Když sem šel z Hradišťa, Nedaleko od Trenčína, Okolo Seče. Prezentáciu hudobnej tvorby, spolu s video ukážkami zabezpečila sociálna pracovníčka zariadenia, Mgr. Alena Banásová. Na úvod privítala klientov zariadenia, ktorí veľmi pozorne počúvali ľudové piesne v podaní Jožka Černého a niektorí si aj zanôtili. Boli to piesne, ktoré poznali a boli z ich mladosti.
Pre pozitívny ohlas zo strany našich seniorov, budeme v daných aktivitách pokračovať, podľa stanoveného harmonogramu.