Prednáška o histórii módy

Dňa 20.05.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Jánskeho ul. 7 v Nitre, uskutočnila beseda o histórii módy, ktorá sa konala v priestoroch knižnice, v rámci aktivít s prvkami reminiscencie.

Vzhľadom k tomu, že ešte stále prebieha karanténa na COVID-19 a nie je umožnený kontakt s okolitým svetom, rozhodli sme sa našim obyvateľom spríjemniť popoludnie. Besedu viedla sociálna pracovníčka zariadenia Mgr. Alena Banásová. Spolu s ňou si klienti zaspomínali na obdobie minulých storočí, ale aj roky nedávne. Móda sa veľmi menila, prinášala nové prvky a trendy a ako skonštatovali naši obyvatelia, všetko sa opakuje a čo bolo módne kedysi je módne znova.

Beseda ich veľmi zaujala a preto sa budeme snažiť v tomto duchu pokračovať aj naďalej, vždy s inou aktuálnou témou – podľa požiadaviek našich seniorov.