Mesiac úcty k starším

Dňa 16. októbra 2019 sme si v Zariadení pre seniorov na Zobore pripomenuli Mesiac úcty k starším. Na úvod spoločenského podujatia sa ujala slova riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, pani Jančovičová, ktorá privítala vzácnych hostí, primátora Nitry Mareka Hattasa, zástupcu primátora Miloslava Špotáka, poslancov mestského zastupiteľstva – Adrianu Filipovú, Pavla Vargu, Petra Oremusa, Jána Grešša, Miloslava Hatalu a Martu Rácovú. Potom sa hosťom a klientom zariadenia prihovoril pán primátor, ktorý poďakoval za pozvanie a skonštatoval, že stretnutie s klientmi a pozvanými hosťami sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú ešte viac oživilo vystúpenie folklórneho súboru Borinka pri Centre voľného času DOMINO v Nitre. Členovia folklórneho súboru si pripravili bohatý kultúrny program, ktorý pozostával z hudobnej, speváckej a tanečnej zložky a reprezentoval folklórne tradície hlavne z okolia Nitry.

K spríjemneniu spoločenského popoludnia prispelo aj malé občerstvenie podávané hosťom, aj našim seniorom. Okrem účinkujúcich sa predstavila aj naša klientka pani Mária Iringová, ktorá zaspievala dve ľudové piesne.

Na záver za všetkých seniorov, poďakovala hosťom predsedníčka výboru obyvateľov – pani Milota Ďurečková.

Mgr. Alena Banásová