Týždeň dobrovoľníctva

Ahoj dobrovoľník,

každý máme radosť, keď niečo dostaneme, ale ešte väčšou radosťou je, keď môžeme niekoho obdarovať len tým, čím sme. Určite Ti už niekto povedal: „Som rád, že si.“ Tak je to aj v službe dobrovoľníka. DOBRO-VOĽNE sa chcem podeliť s láskou, ktorou ma Boh napĺňa. Tešíme sa na Teba, že sa môžeme spolu podeliť o všetko dobro, ktoré je v nás, a preto Ťa privítali využiť svoj voľný čas pre dobro druhých.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, pracovníkom Slovenskej sporiteľne Nitra , ktorí nám 19.09.2019 pomohli pri úprave exteriéru SZSS – Denné centrum, Baničova č. 12, Nitra. Tento deň ku nám zavítalo 17 dobrovoľníkov a pomohli pri úprave našej okrasnej záhrady. Máme veľkú radosť, že zavítali aj ku nám, do zariadenia pre seniorov a pomohli skrášliť exteriér zariadenia.

Všetkým zúčastnením patrí veľké ĎAKUJEME !

Pracovníci Správy zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra.