Vystúpenie hudobno-speváckej skupiny Nitrianska Heligónka

Dňa 7.2.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského ul. 7 v Nitre uskutočnilo vystúpenie hudobno-speváckej skupiny „Nitrianska Heligónka“. Skupinu tvorili štyria seniori, ktorí na svojich harmonikách – heligónkach zahrali a zaspievali piesne z nitrianskeho regiónu. V zariadení vládla príjemná nálada a na záver si klienti spoločne zaspievali.

Veríme, že podobná akcia sa zopakuje aj na budúce.