Fašiangy – pochovávanie basy

Dňa 28.2.2019 sa v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby na Janského ul. 7 v Nitre uskutočnilo vystúpenie speváckej skupiny Radosť z Únie slabozrakých a nevidiacich. Pre našich seniorov si z príležitosti končiacich sa fašiangov pripravili bohatý kultúrny program, spojený s „pochovávaním basy“. V priestoroch zariadenia vládla príjemná nálada, klienti sa zabávali, aj si zaspievali spoločne so speváckou skupinou známe ľudové piesne.

Úprimne veríme, že takáto pekná akcia sa ešte zopakuje.

.