Výstavka spojená s vystúpením v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci dlhoročnej spolupráce s krajskou knižnicou zorganizovali pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc dňa 07.03.2019 výstavu prác klientov v priestoroch knižnice. Sociálne pracovníčky spolu s klientmi mali tak možnosť odprezentovať výrobky vyrobené klientmi denného stacionára, ktoré sa niesli v duchu prichádzajúcej jari – pestrofarebné záložky do kníh, farebné náhrdelníky, náramky a nechýbali ani kraslice a veľkonočné venčeky. Okrem výstavy sa v rámci tohto dňa konalo aj vystúpenie klientov, na ktoré nacvičili sociálne pracovníčky spolu s klientmi program. Na vystúpení sa spievalo, tancovalo, recitovalo a sociálne pracovníčky priniesli aj rôzne hudobné nástroje, na ktorých si klienti počas vystúpenia zahrali. Na toto vystúpenie boli pozvaní aj rodičia klientov a nálada sa niesla v takom dobrom duchu, že na záver vystúpenia sa zapojili aj samotní rodičia, ktorí nám zahrali na gitare a zaspievali. Okrem nacvičeného programu sociálne pracovníčky diskutovali s klientmi a ich rodičmi na tému aktuálneho obdobia – tradície a zvyky na fašiangy na Slovensku, popolcová streda, pôstne obdobie, prichádzajúce veľkonočné sviatky. Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo a odchádzali z tohto pekného dňa spokojní.