Posedenie k mesiacu Úcty k starším

V našom Zariadení pre seniorov pod Zoborom, sa dňa 16. Októbra konalo posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Našich seniorov svojou návštevou potešil pán primátor Jozef Dvonč v sprievode s mestskými poslancami. Na zábavu nám hrali, spievali a tancovali mládežníci z CVČ Domino v Nitre, skupina Furmani.