Nová telocvičňa pre klientov

V zariadení pre seniorov sa v mesiaci december uskutočnila rekonštrukcia nevyužívaného bazéna na telocvičňu, ktorá bude slúžiť klientom nášho zariadenia. Počas pracovných dní prebieha skupinové cvičenie pod vedením fyzioterapeutky Bc. Márii Palatickej, ktoré sú medzi našimi klientami veľmi obľúbené o čom svedčí aj ich početná účasť na každom cvičení. Toto cvičenie sa teraz presunie do lepšie vyhovujúcich priestorov zrekonštruovaného bazéna, kde budú mať klienti viac priestoru.

 

Telocvičňa je vybavená dvadsiatimi stoličkami, štyrmi stacionárnymi bicyklami, dvomi prístrojmi na aktívnu a pasívnu mobilizáciu, činkami, loptičkami a inými pomôckami, ktoré klienti každodenne využívajú pri cvičení.

 

IMG_3211 IMG_3208 IMG_3203 IMG_3201 IMG_3197 IMG_3196

IMG_3200 IMG_3206 IMG_3211 IMG_3215