Karaoke s Nitrianskymi heligonkármi

Hudba je už od dávnych čias spojená s potešením, vyjadrovaním emócií a spájaním ľudí. Spev nielenže poteší, ale je aj veľmi dôležitým aspektom, ktorý vplýva na zdravie človeka. Spev nám dáva možnosť pripomenúť si spomienky a taktiež vyjadriť to, čo slová niekedy nedokážu.

V Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 v Nitre sa často konajú podujatia spojené so spevom a hudbou, ktoré sú u prijímateľov sociálnych služieb veľmi obľúbené. Jedným z podobných spoločenských podujatí bolo aj Karaoke s Nitrianskymi heligónkami, ktoré sa uskutočnilo 25. októbra 2023. Prijímatelia sociálnych služieb denného stacionára pre seniorov a denného centra na Baničovej 12 v Nitre mali možnosť sa zúčastniť na karaoke šou sprevádzanú s Nitrianskymi heligonkármi. Spevácka skupina nám hrala ľudové piesne, ktoré sme premietali na plátne, a tak si všetci zúčastnení mohli prečítať text a spoločne si zaspievať. Podujatie prebiehalo veľmi energicky a nieslo sa v príjemnej atmosfére.

Hudba pomáha vytvárať nové spojenia a posilňuje vzťahy. Dúfame, že aj počas tohto podujatia sa nám podarilo vytvoriť priestor na utužovanie a vytváranie nových vzťahov. Veríme, že pre našich prijímateľov sociálnej služby bolo karaoke popoludnie plné malých zážitkov, a že im vyčarilo radosť a pokoj. Aj v budúcnosti sa budeme tešiť na ďalšie podobné podujatia a vytváranie spoločných aktivít denného stacionára pre seniorov s denným centrom.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka