Slávnostné otvorenie relaxačného centra

V našom zariadení sa 5. novembra 2013 konalo slávnostné otvorenia relaxačného centra, ktoré bude slúžiť výlučne klientom nášho zariadenia. V moderne vybavenej miestnosti majú klienti k dispozícii tri celotelové hydromasážne vane a dve vane určené na masáž dolných končatín. Prevádzkovanie vodoliečebného centra zabezpečujú dvaja fyzioterapeuti, ktorí sú zamestnancami zariadenia. Využívanie vodoliečebných procedúr bude pre klientov spoplatnené iba symbolicky, pričom poplatky sa budú pohybovať v rozmedzí od niekoľkých desiatok centov po 1,60 € za hydromasážny kúpeľ vo veľkej celotelovej vani.

 

Obrázok 1659 Obrázok 1660 Obrázok 1661

 

Slávnostného otvorenia relaxačného centra s hydromasážnymi vaňami sa zúčastnil aj nitriansky primátor Jozef Dvonč spolu s poslancami.

 

Obrázok 1615 Obrázok 1626 Obrázok 1658 Obrázok 1621 Obrázok 1624