Správa o činnosti – denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím

Správa o polročnej činnosti – denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím
Do roku 2023 sme v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím vstupovali s nádejou, že pandémia a všetky pandemické opatrenia sú definitívne preč a u nás v dennom stacionári to bude opäť žiť! Naše priania a túžby boli naplnené, a tak s radosťou môžeme konštatovať, že uplynulý polrok bol pre nás aktívny, veselý, plný rôznorodých zážitkov….a strašne rýchlo nám ubehol!

JANUÁR
V januári sme spoločne s prijímateľmi sociálnej služby riešili naše novoročné predsavzatia, ale i naše plány a priania do budúcnosti, čo sa samotného fungovania v dennom stacionári týka, tzn. čo by sme chceli dosiahnuť, zorganizovať, urobiť…Takéto rozhovory sú pre nás v dennom stacionári veľmi dôležité, nakoľko vždy chceme poskytovať kvalitnú sociálnu službu a je pre nás dôležité, nech sa aj prijímatelia sociálnej služby aktívne podieľajú na živote v dennom stacionári. V januári sme sa taktiež zúčastnili novoročnej muzikoterapie v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre.

FEBRUÁR
Február bol pre nás všetkých jedným z najlepších mesiacov v roku, nakoľko sme si v rámci denného stacionára zorganizovali fašiangovú zábavu, avšak nie hocijakú – tentokrát to bola zábava bez rodičov! Pre viacerých z nás to veľa znamenalo, nakoľko nie všetci naši prijímatelia sociálnej služby sa môžu ísť kedykoľvek a kamkoľvek zabaviť – takéto príležitosti sú pre nich vzácne. Úlohu DJ-a sme tentokrát taktiež vzali do vlastných rúk a fašiangová zábava dopadla na 1*! Prijímatelia sociálnej služby prezlečení v maskách, vyzdobené priestory, šišky, fánky, tanec a zábava do večerných hodín. Okrem fašiangovej zábavy tento mesiac v našich srdciach rezonovala aj jedna z najkrajších muzikoterapií vôbec – na tému „zaľúbené piesne“.

MAREC
Marec bol pre nás dosť hektický, avšak nám hektika nevadí 🙂 V marci sme navštívili Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, aby sme si pozreli dychberúcu inscenáciu „Doktor Faust“, ktorou nás previedol Principál a od hercov v hlavových maskách sme nevedeli odtrhnúť zrak! Niekoľko dní na to sme dostali pozvanie od Slovenskej spoločnosti pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu a tanca – Arabesky – osláviť s nimi svetový deň Downovho syndrómu spoločným cvičením a tancom. Podujatie sa konalo v mestskej športovej hale a s choreografiami v špeciálnej gymnastike sa na ňom predviedli i naše dve prijímateľky sociálnej služby. Marec je pre nás ešte každoročne dôležitý a významný aj z ďalšieho dôvodu – každoročne počas tohto mesiaca usporadúvame výstavku našich prác spojenú s jarným vystúpením v krajskej knižnici. Nebolo tomu inak ani tento rok a tak sme sa mohli odprezentovať v priestoroch knižnice a potešiť rodičov prijímateľov sociálnej služby pripravenými básničkami a piesňami o jari. Záver mesiaca patril novej spolupráci – s pani Magdou Griesbachovou sme sa dohodli na pravidelnom spoločnom cvičení pod jej vedením. Cvičenia boli zamerané na správne držanie tela a aj vďaka svojskému prístupu pani Magdy mali u našich prijímateľov sociálnej služby obrovský úspech!

APRÍL
Mesiac apríl si spätne všetci pamätáme ako mesiac, kedy sme sa naučili novú zručnosť – počítať na tzv. Abakuse – špeciálnom tritisíc rokov starom počítadle, v rámci hodín mentálnej aritmetiky. Spočiatku sme boli viacerí trošku skeptickí, či bude táto aktivita pre nás vhodná a či ju zvládneme, avšak nakoniec prekonala všetky naše očakávania! Počítanie na Abakuse prijímateľov sociálnej služby zaujalo natoľko, že viacerí si tieto špeciálne počítadlá zakúpili aj domov.

MÁJ
V máji sme sa už všetci spoločne tešili zo stále viac a viac rozkvitnutej prírody okolo nás. Krásy okolia, ktoré sa prebúdza po zimnom spánku opäť k životu, sme si vychutnávali aj cestou na turistickom vláčiku, ktorej sme sa v tento mesiac zúčastnili. No a keďže kvety a farby milujeme, aj tento rok sme zašli spoločne na mestskú tržnicu a vybrali si tie najkrajšie letničky, o ktoré sa doteraz spoločne staráme – v našom výbere nechýbali muškáty, surfínie a petúnie, ktoré nám krášlia naše bežné dni ♥

JÚN
Keďže návšteva divadla počas mesiaca marec mala veľký úspech, rozhodli sme sa divadlo navštíviť aj počas mesiaca jún – tentokrát sme navštívili Divadlo Andreja Bagara v Nitre a pozreli sme si predstavenie Robin Hood. Atmosféra divadla mala opäť veľký úspech a všetci sme so zatajeným dychom čakali, ako Robin Hood dopadne. Po divadle sme spoločne navštívili kaviarničku v centre mesta, kde sme spoločne diskutovali a rozoberali naše dojmy z predstavenia. Mesiac jún bol pre nás výnimočný ešte v jednom ohľade – v júni sme zorganizovali aj krásnu ,,guláš párty“ – obdobu grilovačiek z minulosti, tentokrát sme však stavili na guláš, ktorý si všetci pochvaľovali. Čo nás však potešilo najviac, bol fakt, že pozvanie na našu párty prijala skupina Dora, ktorej členovia to poriadne roztočili a naši prijímatelia sociálnej služby mali prekvapenie, ako sa patrí (keďže dopredu o ničom netušili). Spoločne sme sa zabávali do večerných hodín a sme nesmierne šťastní, že sa nám takáto krásna akcia podarila.

Okrem uvedených aktivít sa pravidelne každý mesiac zúčastňujeme vystúpenia Nitrianskych heligonkárov, za čo im zo srdca ďakujeme! Taktiež sa snažíme v rámci denného stacionára separovať odpad a pravidelne hovoriť o dôsledkoch odpadu, ale i obalov na životné prostredie (radi taktiež navštevujeme bezobalový obchod, ktorého myšlienka nás všetkých nadchla). Taktiež sa snažíme pravidelne navštevovať Ponitrianske múzeum a mestský park, ktorý patrí k našim srdcovkám v akomkoľvek ročnom období.

Uplynulý polrok bol pre nás teda polrokom zážitkov a krásnych podujatí a veríme, že minimálne rovnako dobrý bude aj polrok nasledujúci 🙂

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka