Stretnutie klientov a sociálnych pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb mesta Nitry

Dňa 10.04.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre konalo stretnutie klientov a sociálnych pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb mesta Nitry. Stretnutie v rámci „tvorivého dopoludnia“ sa nieslo v znamení príprav na veľkonočné sviatky. Témou príjemne strávených chvíľ bol tréning motorických zručností klientov pri príprave „Veľkonočného kuriatka“.

Za účasť ďakujeme klientom a zamestnancom ZSS Borinka, ZSS Nitrava a Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre.

Veríme, že si so spoločného stretnutia naši hostia odniesli množstvo príjemných zážitkov.

Vystúpenie detí z MŠ Svätých anjelov strážcov

Dňa 04.04.2019 sa v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Zobor, uskutočnilo vystúpenie detí z MŠ Svätých anjelov strážcov na Farskej ul. v Nitre, ktoré si pre seniorov pripravili program k blížiacim sa sviatkom Veľkej noci – „Krížovú cestu“.
Veľmi pravdivo vykreslili priebeh náboženských zvykov počas týchto sviatkov. Svojím pôsobivým vystúpením veľmi potešili prijímateľov sociálnych služieb.
Program pozostával z piesní, dramatických scénok a poézie.
Na záver deti porozdávali klientom veľkonočné pozdravy s náboženským motívom.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.

Vystúpenia hudobnej formácie Duo Ego & Laco k MDŽ

Dňa 13.3.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7 v Nitre, uskutočnilo vystúpenie hudobnej formácie Duo Ego & Laco pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pre našich seniorov si pripravili bohatý program. Bol venovaný hlavne našim ženám, matkám, babičkám. Pozostával zo zmesi jemných melódií rôznych žánrov. Ako sólistka si zaspievala aj klientka Mária Iringová, ktorú publikum odmenilo veľkým potleskom. Hudobná skupina zahrala aj skladby na želanie, ktoré si spolu so seniormi zaspievali. Vládla príjemná atmosféra plná emócií, niekde bolo vidieť na tvári úsmev, inde vypadla slzička z oka, pri spomienke na mladé časy.

Fašiangy – pochovávanie basy

Dňa 28.2.2019 sa v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby na Janského ul. 7 v Nitre uskutočnilo vystúpenie speváckej skupiny Radosť z Únie slabozrakých a nevidiacich. Pre našich seniorov si z príležitosti končiacich sa fašiangov pripravili bohatý kultúrny program, spojený s „pochovávaním basy“. V priestoroch zariadenia vládla príjemná nálada, klienti sa zabávali, aj si zaspievali spoločne so speváckou skupinou známe ľudové piesne.

Úprimne veríme, že takáto pekná akcia sa ešte zopakuje.

.   

Vystúpenie hudobno-speváckej skupiny Nitrianska Heligónka

Dňa 7.2.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského ul. 7 v Nitre uskutočnilo vystúpenie hudobno-speváckej skupiny „Nitrianska Heligónka“. Skupinu tvorili štyria seniori, ktorí na svojich harmonikách – heligónkach zahrali a zaspievali piesne z nitrianskeho regiónu. V zariadení vládla príjemná nálada a na záver si klienti spoločne zaspievali.

Veríme, že podobná akcia sa zopakuje aj na budúce.

Vianočná kapustnica ZpS a ZOS Zobor

Dňa 19.12.2018 sa uskutočnila v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby na Jánskeho ul. 7 v Nitre spoločenská akcia – Vianočná kapustnica. Súčasťou tejto milej akcie bolo aj vystúpenie klientov zariadenia na vianočnej besiedke s bohatým kultúrnym programom, ktorý pozostával z pásma vianočných piesní, prednesu básne so zimnou tematikou, čítaním zvykov a tradícií na Slovensku a scénkou o Vianociach.

Atmosféru klientom spríjemnilo aj hudobné vystúpenie DUA Ego & Laco, ktoré svojimi melódiami vyčarovalo na tvárach klientov úsmev a postaralo sa o dobrú náladu. Mnohí z nich si aj zaspievali a zatancovali.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcom roku.

Úprimne ďakujeme