Prednáška na tému „Zdravá výživa“

Dňa 15.05.2019 sa v spoločenských priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Zobor, uskutočnila prednáška na tému „Zdravá výživa“, pod záštitou Slovenskej únie proti osteoporóze.

Prednáška mala veľkých úspech klientov Zariadenia, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie o zdravom stravovaní a dodržiavaní pitného režimu. Súčasťou prednášky bola aj ochutnávka osviežujúcich nápojov z liečivých byliniek.

Veríme, že sa podobná akcia ešte zopakuje.

Vystúpenie speváckej skupiny Vráblanka

Dňa 11.4.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre uskutočnilo vystúpenie speváckej skupiny Vráblanka z Vrábel, o ktoré prejavili klienti mimoriadny záujem.

Vystúpenie Vráblanky sa nieslo v znamení spomienok a piesní z mladosti klientov.

Všetkým členom súboru Váblanka úprimne ďakujeme za príjemne strávené chvíle.

Opäť začal turistický krúžok

Dňa 9.4.2019 sa v rámci pravidelných terapeutických aktivít pre klientov Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre uskutočnilo jarné zahájenie činnosti turistického krúžku, pod vedením sociálnej pracovníčky zariadenia Mgr. Klučkovej a to výletom k zoborskému jazierku.

Táto aktivita je vyhľadávaná a veľmi obľúbená u mobilných klientov zariadenia.

Tešíme sa na ďalšie plánované turistické trasy.

Stretnutie klientov a sociálnych pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb mesta Nitry

Dňa 10.04.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre konalo stretnutie klientov a sociálnych pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb mesta Nitry. Stretnutie v rámci „tvorivého dopoludnia“ sa nieslo v znamení príprav na veľkonočné sviatky. Témou príjemne strávených chvíľ bol tréning motorických zručností klientov pri príprave „Veľkonočného kuriatka“.

Za účasť ďakujeme klientom a zamestnancom ZSS Borinka, ZSS Nitrava a Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre.

Veríme, že si so spoločného stretnutia naši hostia odniesli množstvo príjemných zážitkov.

Vystúpenie detí z MŠ Svätých anjelov strážcov

Dňa 04.04.2019 sa v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Zobor, uskutočnilo vystúpenie detí z MŠ Svätých anjelov strážcov na Farskej ul. v Nitre, ktoré si pre seniorov pripravili program k blížiacim sa sviatkom Veľkej noci – „Krížovú cestu“.
Veľmi pravdivo vykreslili priebeh náboženských zvykov počas týchto sviatkov. Svojím pôsobivým vystúpením veľmi potešili prijímateľov sociálnych služieb.
Program pozostával z piesní, dramatických scénok a poézie.
Na záver deti porozdávali klientom veľkonočné pozdravy s náboženským motívom.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.

Vystúpenia hudobnej formácie Duo Ego & Laco k MDŽ

Dňa 13.3.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7 v Nitre, uskutočnilo vystúpenie hudobnej formácie Duo Ego & Laco pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pre našich seniorov si pripravili bohatý program. Bol venovaný hlavne našim ženám, matkám, babičkám. Pozostával zo zmesi jemných melódií rôznych žánrov. Ako sólistka si zaspievala aj klientka Mária Iringová, ktorú publikum odmenilo veľkým potleskom. Hudobná skupina zahrala aj skladby na želanie, ktoré si spolu so seniormi zaspievali. Vládla príjemná atmosféra plná emócií, niekde bolo vidieť na tvári úsmev, inde vypadla slzička z oka, pri spomienke na mladé časy.