Turistický krúžok – výlet do mestského parku

Dňa 7.6.2019 sa v rámci turistického krúžku uskutočnil výlet klientov Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského ulici v Nitre  do mestského parku na Sihoti.

Akcie sa zúčastnili štyria mobilní klienti a piati klienti na vozíku, s doprovodom sociálnych pracovníkov a fyzioterapeutov. Prešli sa po parku, pozreli si zvieratká a horúci deň si spríjemnili posedením v útulnej kaviarni pri dobrom zákusku a kávičke.

Výlet sa u klientov stretol s veľkým záujmom a nadšením.

Prednáška na tému „Zdravá výživa“

Dňa 15.05.2019 sa v spoločenských priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Zobor, uskutočnila prednáška na tému „Zdravá výživa“, pod záštitou Slovenskej únie proti osteoporóze.

Prednáška mala veľkých úspech klientov Zariadenia, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie o zdravom stravovaní a dodržiavaní pitného režimu. Súčasťou prednášky bola aj ochutnávka osviežujúcich nápojov z liečivých byliniek.

Veríme, že sa podobná akcia ešte zopakuje.

Vystúpenie speváckej skupiny Vráblanka

Dňa 11.4.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre uskutočnilo vystúpenie speváckej skupiny Vráblanka z Vrábel, o ktoré prejavili klienti mimoriadny záujem.

Vystúpenie Vráblanky sa nieslo v znamení spomienok a piesní z mladosti klientov.

Všetkým členom súboru Váblanka úprimne ďakujeme za príjemne strávené chvíle.

Opäť začal turistický krúžok

Dňa 9.4.2019 sa v rámci pravidelných terapeutických aktivít pre klientov Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre uskutočnilo jarné zahájenie činnosti turistického krúžku, pod vedením sociálnej pracovníčky zariadenia Mgr. Klučkovej a to výletom k zoborskému jazierku.

Táto aktivita je vyhľadávaná a veľmi obľúbená u mobilných klientov zariadenia.

Tešíme sa na ďalšie plánované turistické trasy.

Stretnutie klientov a sociálnych pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb mesta Nitry

Dňa 10.04.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre konalo stretnutie klientov a sociálnych pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb mesta Nitry. Stretnutie v rámci „tvorivého dopoludnia“ sa nieslo v znamení príprav na veľkonočné sviatky. Témou príjemne strávených chvíľ bol tréning motorických zručností klientov pri príprave „Veľkonočného kuriatka“.

Za účasť ďakujeme klientom a zamestnancom ZSS Borinka, ZSS Nitrava a Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre.

Veríme, že si so spoločného stretnutia naši hostia odniesli množstvo príjemných zážitkov.

Vystúpenie detí z MŠ Svätých anjelov strážcov

Dňa 04.04.2019 sa v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Zobor, uskutočnilo vystúpenie detí z MŠ Svätých anjelov strážcov na Farskej ul. v Nitre, ktoré si pre seniorov pripravili program k blížiacim sa sviatkom Veľkej noci – „Krížovú cestu“.
Veľmi pravdivo vykreslili priebeh náboženských zvykov počas týchto sviatkov. Svojím pôsobivým vystúpením veľmi potešili prijímateľov sociálnych služieb.
Program pozostával z piesní, dramatických scénok a poézie.
Na záver deti porozdávali klientom veľkonočné pozdravy s náboženským motívom.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.