Jedáleň

Komu je určená

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Aktuálne oznamy

Jedálny lístok

Legislatíva

Cenník

Kontakt

Fotogaléria

. Úhrady sú stanovené platným Všeobecne záväzným nariadením  Mesta Nitry  o sociálnych službách  nasledovne:

Príjem prijímateľa sociálnej služby/mesiac Úhrada prijímateľa sociálnej služby z celkovej hodnoty obeda v €/1 obed Príspevok mesta v €/1 obed Úhrada prijímateľa sociálnej služby z celkovej hodnoty obeda s donáškou v €/1 obed
do výšky 300 € vrátane 1,50 1,50 2,00
od 300,01 € do 420 € 2,00 1,00 2,50
viac ako 420,01 € vrátane 3,00 0,00 3,50