Jedáleň

Komu je určená

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Aktuálne oznamy

Jedálny lístok

Legislatíva

Cenník

Kontakt

Fotogaléria

. Úhrady sú stanovené platným Všeobecne záväzným nariadením  Mesta Nitry  o sociálnych službách  nasledovne:

Príjem prijímateľa sociálnej služby/mesiac Úhrada prijímateľa sociálnej služby z celkovej hodnoty obeda v €/1 obed Príspevok mesta v €/1 obed Úhrada prijímateľa sociálnej služby z celkovej hodnoty obeda s donáškou v €/1 obed
do 240 € vrátane 1,00 2,00 1,45
od 240,01 € do 300 € 1,40 1,60 1,85
od 300,01 € do 360 € 1,80 1,20 2,25
od 360,01 € do 420 € 2,60 0,40 3,05
od 420,01 € do 500 € 2,80 0,20 3,25
viac ako 500,01 € vrátane 3,00 bez príspevku 3,45