Zábavou k športu

Dňa 18.5.2023 sa v Zariadení sociálnych služieb Zobor uskutočnila športovo-zábavná aktivita, ktorú viedla inštruktorka sociálnej rehabilitácie Katarína Balázsová, v spolupráci s Mgr. Andreou Slamkovou. Naša činnosť bola zameraná predovšetkým na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, zlepšenie reflexov a kognitívnych funkcií, socializáciu prijímateľov sociálnych služieb a ich vzájomnú spoluprácu.

Aktivita sa skladala z dvoch častí. V prvej sme sa sústredili na vyššie spomínanú motoriku a zlepšenie kognitívnych funkcií. Prijímatelia sociálnych služieb si vyskúšali, či už samostatne, alebo vo dvojiciach, rôzne úlohy ako stavanie pyramídy, hod loptou do cieľa, prekladanie predmetov, stolný hokej alebo súťaž v navíjaní predmetu na špagáte.

Druhá časť aktivity bola skupinová disciplína, ktorej činnosť bola vhodná ako pre mobilných, tak aj imobilných prijímateľov sociálnych služieb. Spočívala v tom, že sme vytvorili veľký spoločný kruh, v ktorom sme si navzájom prehadzovali balón. „V jednoduchosti je krása“ a práve vďaka tejto ľahkej aktivite sa každý z nás vynikajúco zabavil a zašportoval si. Prijímatelia sociálnych služieb sa pri tejto disciplíne skutočne uvoľnili, podporovali sa medzi sebou a to najdôležitejšie, všetci mali na tvárach úsmev, na ktorý niekedy všetci zabúdame.

 

Aktivita mala u prijímateľov sociálnych služieb veľký úspech a preto pevne veríme, že sa v čo najbližšej dobe spoločne zídeme pri tejto príjemnej a veselej činnosti, no tento krát už za priaznivého počasia v prostredí záhrady zariadenia.