100. výročie smrti P. O. Hviezdoslava

V spolupráci sociálnej pracovníčky Mgr. Andrei Slamkovej a PSS Miloty Ďurečkovej PaedDr. sa dňa 16.11.2021 v priestoroch knižnice Zariadenia pre seniorov Zobor uskutočnilo stretnutie klientov, ktorí si pripomínali významného slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Pri príležitosti stého výročia tohto významného básnika PSS venovali hodinu svojho času na spomienku slávnych diel, ktoré aj po 100 rokoch neprekvapujú svojou nadčasovosťou, veľkosťou a pestrosťou.

Pavol Országh Hviezdoslav bol slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, právnik. Bol vedúcou osobnosťou slovenskej literatúry a slovenskej kultúry. Radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry. Narodil sa aj zomrel vo Vyšnom Kubíne. Napísal Sonety, Letorosty, Žalmy, Stesky a iné. Spoločne s PSS sme si prešli jeho veľké diela ako je Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, Herodes a Herodias, Zuzanka Hraškovie. Pre PSS mala pani Milota Ďurečková PaedDr. pripravené básne, ktoré s ľahkosťou predniesla.