Oslava jubilea

V týchto dňoch sa krásneho jubilea dožíva naša klientka pani Júlia Chobotová.

Touto cestou by sme jej chceli zablahoželať:

Milá naša oslávenkyňa pani Chobotová.
K Vášmu krásnemu jubileu 90 rokov, Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania, radosti a spokojnosti.
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu pani Chobotovú od Pána z nebíčka. Nech jej dá dar zdravia v ňom je žitia sila, aby tu radostne a šťastne žila. Hodiny života krútia sa dokola, kto sa raz narodil musí ísť do boja. Ide cez bolesti, ide cez nádeje, dúfa, že život mu kus šťastia naleje. Vďaka ti Bože náš za rokov deväťdesiat, majme sa radi vždy tak, ako v knihe stať. Vykročme zvesela na ďalšiu žitia púť, život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.

Prajeme Vám veľa zdravia a spokojnosti.

S úctou a láskou kolektív zamestnancov zariadenia pre seniorov ZOBOR.