Aktivity v dennom stacionári pre seniorov

Staršia generácia je veľmi dôležitou a veľkou skupinou občanov, ktorí si zaslúžia, aby ich život bol dôstojný a kvalitný. Na to, aby seniori prežili plnohodnotne jeseň svojho života, je potrebné nájsť v starobe zmysel života. V dennom stacionári si každú voľnočasovú aktivitu vopred premyslíme a naplánujeme do mesačného harmonogramu. K hlavným činnostiam počas dňa patria najmä aktivity v skupine, rozhovory, práca na rozvoji jemnej motoriky – maľovanie, kreslenie, hranie spoločenských hier, tréning pamäti pomocou spoločenských hier, spievanie ľudových pesničiek.

Počas teplých letných dní sme trávili čas na vonkajšej terase s výhľadom na krásnu záhradu. Voľnočasové aktivity umožňujú seniorom zmysluplne využiť svoj čas a dávajú im príležitosť vzájomne sa obohacovať a odovzdávať si skúsenosti a znalosti. V neposlednom rade sa zvyšuje aj ich kvalita života.

Mgr. Zuzana Tanciková, sociálna pracovníčka