Sociálna rehabilitácia a skupinové cvičenie

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, a pri základných sociálnych aktivitách.
Našim cieľom je prispieť k zabezpečeniu dôstojného a maximálne hodnotného života našich obyvateľov, podporiť ich sebestačnosť, samostatnosť, nezávislosť, a to nácvikom a rozvojom zručnosti, aktivizovaním ich schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Skupinové cvičenie

Skupinové cvičenie sa vykonáva každý pracovný deň. Pohybovou aktivitou sa rozumie cielené využitie metodicky upraveného pohybu s terapeutickým zámerom. Výhodou skupinového cvičenia je priaznivý vplyv kolektívu na jedinca, psychická podpora, motivácia klienta pri udržiavaní výkonu s ostatnými cvičiacimi klientmi. Pri skupinovom cvičení je dôležitý výber klientov. Skupina by mala byť homogénna – s rovnakou diagnózou, zdatnosťou, vekom a pod.
Aktívny pohyb má účinky na jednotlivé systémy (nervový, endokrimný, kardiovaskulárny, dýchací , tráviaci, uropoetický systém, koža a termoregulácia).

Cieľom:
• posilnenie svalového korzetu
• zlepšiť a udržať vitálne funkcie
• zlepšiť a udržať pohybový aparat a priaznivé ovplyvnenie psychiky klienta
• zlepšiť koordinácie a kondície klienta
• prevencia vzniku svalovej nerovnováhy, ktorá vzniká skrátením predovšetkým posturálnych svalov
• podpora fyziológie všetkých funkcii daľších orgánov
• podpora adaptačných mechanizmov na novovzniknutú situáciu ochorenia, poprípade rekonvalescencie

Využívajú sa rôzne pomôcky – stolička, overbal, loptičky, činky….
Klienti majú na výber 2 skupinových cvičení. Ráno o 8,30 hod skupinové cvičenie na ZOS ( spoločenská miestnosť) klienti imobilní alebo čiastočne imobilní klienti zo ZOS. Skupina o 9 hod veľká telocvičňa pre mobilných klientov.