Rozprávali sme sa o veľkonočných sviatkoch

V Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, sa dňa 24.03.2021 uskutočnila diskusia s prvkami reminiscencie, ktorú viedla sociálna pracovníčka Mgr. Martina Drzsíková, PhD.
Témou diskusie boli veľkonočné sviatky. Rozprávali sme sa o rôznych zvykoch, symboloch týchto sviatkov. Každý klient pochádza z iného kúta Slovenska a každý z nich mal iné zvyky a symboly, ktoré nám postupne rozprávali a porovnávali medzi sebou ako to bolo kedysi u nich doma.

Ženy rozprávali o upratovaní, varení, o návšteve kostola a nakoniec o Veľkonočnom pondelku. Muži vraveli, že oni mali na starosti nákupy a nevedeli sa dočkať Veľkonočného pondelka, kedy svoje ženy vypolievajú, aby boli po celý rok krásne a zdravé. Klienti na konci diskusie vyjadrili svoju spokojnosť a poďakovali za sladké prekvapenie od sociálnej pracovníčky.