Oznam ZpS a ZOS – dôchodkové výmery

Chceli by sme požiadať rodinných príslušníkov klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby aby po obdržaní ich nového dôchodkového výmeru zo Sociálnej poisťovne jeho kópiu doručili sociálnym pracovníčkam na Janského 7.
Nový dôchodkový výmer prijímateľa sociálnej služby v našom zariadení je možné doručiť e-mailom (scan) na adresu novakovazpszobor.sk alebo krenickazpszobor.sk, prípadne poštou (fotokópiu) na adresu: Správa zariadení sociálnych služieb, prevádzka Zariadenie pre seniorov, Janského 7, 949 01 Nitra alebo osobne na recepciu zariadenia na Janského 7.