Záhradkári v akcii

Záhradkari zo ZpS ZOBOR s jarným časom v roku 2020 zahájili práce v našom veľkom parku samozrejme hrabaním lístia a zametaním chodníkov a prípravou záhonkov na vysadenie nových kvetiniek s veľkou láskou. Dobrá správa pre všetkých – do drobných prípravných prác sa nám zapájajú stále ďalší klienti! Pre záujem o zvyšovanie úrovne našej zelene a kvetín sme vylepšili i predzáhradky zariadenia, pomocou sponzorského kvetinového daru aj z vlastných kvetín. Pre úplnosť mená tých ktorí nám skrášľujú prostredie Zariadenia pre senorov „ZOBOR“: manž. Krajčovičovi, E. Bízová, J. Porubská, C. Svitková, J. Tonková, A. Gálová, A. Andrášiková, R. Ondrejmišková, L. Hudecová, J. Jeleneková, manž. Mackovi.

Pri tom v týchto ťažkých časoch pretrvávajúcej karantény pokračujeme aj v šití ochranných rúšok.

Napísal: pán Vlastimil Macek, klient